x

Slecht ziend? Klik hier

EEN VERZORGDE LEEFOMGEVING

BETAALBARE WONINGEN

EEN VRIENDELIJKE LEEFOMGEVING

André Plooij
André Plooij
Voorzitter
Bestuurslid sinds 2013. André is Voorzitter van Huurdersvereniging Argos. Met zijn jarenlange ervaring in het vakbondswezen en vechtersmentaliteit zorgt hij ervoor dat Argos door Rondom Wonen wordt gezien als een serieuze gesprekspartner waarmee terdege rekening wordt gehouden.
Roel Brandsma
Roel Brandsma
Algemeen bestuurslid
Bestuurslid sinds 2015. Roel heeft een BA Journalistiek en beschikt over meer dan 18 jaar werkervaring in de organisatiecommunicatie. Zijn aandachtsgebied is de verbetering van de communicatie met de huurders, Rondom Wonen, de gemeente en het bredere publiek.
Jeannette Lemstra
Jeannette Lemstra
Secretaris
Bestuurslid sinds 2014. Jeannette is Secretaris van Huurdersvereniging Argos. Ze belegt de vergaderingen, houdt het overzicht over de beleidsstukken en verzorgt de officiële interactie met Rondom Wonen, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en andere organisaties.
 • Waarom een huurdersvereniging

  Woningcorporaties moeten gecontroleerd worden. Dit is zowel vastgelegd in de nieuwe Woningwet als in de Overlegwet. Woningcorporaties hebben een maatschappelijke en sociale functie en mogen niet zomaar doen waar ze zin in hebben. Een huurdersvereniging is een middel om deze controle uit te voeren. Net als de reus met de 100 ogen wiens naam Argos draagt, is de huurdersvereniging steeds bezig het beleid en de plannen van Rondom Wonen 'met argusogen te volgen'. Argos stelt zich altijd constructief op, maar is niet bang om moeilijke vragen te stellen of stevig tegengas te geven als de situatie hierom vraagt. 

   

  Wat betreft de huurdersbelangen in Pijnacker is Argos voor woningcorporatie Rondom Wonen en voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp de belangrijkste lokale gesprekspartner. Dit geeft Argos echte invloed op het volkshuisvestingsbeleid in onze gemeente. Rondom Wonen stuurt Argos ieder jaar alle documenten die rechtstreeks betrekking hebben op haar voorgenomen beleid. Hierover brengt Argos advies uit, met het belang van alle huurders als onbetwist uitgangspunt. Argos heeft het recht om twee commissarissen voor te dragen voor de Raad van Commissarissen van Rondom Wonen. Prestatieafspraken (afspraken over bijvoorbeeld het aantal woningzoekenden dat een corporatie in een jaar moet huisvesten) komen tot stand in driehoeksoverleg tussen Rondom Wonen, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Argos. En bij zeer ingrijpende corporatiebesluiten, zoals bijvoorbeeld een fusie heeft Argos instemmingsrecht.

   

  voordelen

  • Gratis lidmaatschap
  • Altijd op de hoogte door de periodieke nieuwsbrief
  • Juridisch spreekuur voor leden
  • Meepraten en meebeslissen
Bekijk archief

ALV luidt opnieuw grote veranderingen in

Woensdagavond 19 april 2017 hield Huurdersvereniging Argos haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit keer waren alle huurders van Rondom Wonen zelf en alle huurders van door Rondom Wonen beheerde woningen voor deze bijeenkomst uitgenodigd (lidmaatschap speelde geen rol). Naast de behandeling van vaste punten als het verslag van de vorige algemene ledenvergadering, het algemeen en het financieel jaarverslag, de kascontrole en het beleidsplan en de begroting voor 2017, stemde de vergadering… lees meer

WOZ-waarde ook belangrijk voor huurders

Begin 2017 kregen alle Nederlandse huurders een nieuwe 'WOZ-beschikking' opgestuurd van de gemeente. In die brief staat hoeveel hun huurwoning waard is. Voor huurders van een sociale huurwoning is dat belangrijk. De 'maximaal toegestane huurprijs' van hun woning hangt voor een deel af van de WOZ-waarde. Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. In januari of februari 2017 ontving u een beschikking met de WOZ-waarde op peildatum… lees meer

Te weinig inspraak huurders bij gemengde complexen

Huurders hebben te weinig invloed op besluitvorming van de Vereniging van Eigenaren (VvE) in complexen waar zowel kopers als huurders wonen. Dat schreef minister Blok maart 2017 in een brief aan de Tweede Kamer. Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben invloed op het beleid van de verhuurder, maar de verhuurder onderhandelt vervolgens met eigenaar-bewoners in een VvE. Op die besluitvorming hebben huurders geen directe invloed, terwijl dit overleg vaak over gemeenschappelijke zaken… lees meer

Huurcommissie gaat op de schop

In januari 2017 heeft minister Blok een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om om de Huurcommissie te moderniseren. De modernisering bestaat uit drie delen. De Huurcommissie krijgt meer taken en gaat naast het beslechten van geschillen ook bemiddelen tussen huurders en verhuurders. Ten derde worden de kosten van de Huurcommissie voor een groot deel doorgeschoven naar de verhuurders. Voor minister Blok lijkt dat laatste het belangrijkst te zijn, want… lees meer

Alle huurders lid van Argos

Argos heeft al verschillende malen actieve stappen ondernomen om het functioneren van de vereniging te verbeteren en verder te professionaliseren. Met name sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in juli 2015. Op de volgende Algemene Ledenvergadering op 19 april 2017 in het SWOP-gebouw aan de Floralaan 102 in Pijnacker zal dit opnieuw het geval zijn. Er komt een statutenwijziging ter tafel die het mogelijk maakt om alle huurders automatisch… lees meer
Bekijk archief
 • Nieuwsbrief

 

Beste huurders,
Deze nieuwsbrief kijkt vooruit naar de komende algemene ledenvergadering op 19 april in het SWOP-gebouw in Keijzershof te Pijnacker. Eén van de dingen die we willen doen tijdens deze bijeenkomst is de statuten zo wijzigen dat alle huurders van Rondom Wonen en alle huurders van woningen die onder beheer staan van Rondom Wonen automatisch lid worden van Argos. De voorschriften voor... lees meer

Beste Huurders,

U leest nu de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Regelmatig heeft het bestuur u met nieuwsbrieven zoals deze op de hoogte gehouden van de diverse onderwerpen die dit jaar punt van discussie waren. Uiteraard zijn bijna alle discussies zinvol en boeiend. Zeker nu in 2017 het startschot wordt gegeven voor een nieuw kantelpunt in de geschiedenis van de medezeggenschap van huurders (de Woningwet spreek van... lees meer

JAARGANG 3, NUMMER 7

Beste huurders,

Op dit moment zijn Tanja Roest (Hoofd Wonen van Rondom Wonen) en ikzelf in gesprek over de manier waarop Argos en Rondom Wonen de huurder sneller kunnen betrekken bij de discussies in onze organisaties. We werken nu aan een vervolg op de Inspiratieavond van 23 juni 2016. Daarbij stellen we ons verschillende vragen. Onder andere:... lees meer

JAARGANG 3, NUMMER 6

Beste huurders,

De Inspiratieavond die in de Argos Nieuwsbrief van mei 2016 werd aangekondigd heeft op 23 juni 2016 plaatsgevonden. Mijns inziens met succes. We mogen stellen dat deze avond de toon heeft gezet voor de rest van het traject dat Argos met Rondom Wonen is ingegaan.

 

Namens het bestuur,

André Plooij,... lees meer

JAARGANG 3, NUMMER 5

Beste huurders,

In deze nieuwsbrief van Argos wordt u kort geïnformeerd over de laatste Algemene Ledenvergadering, gehouden op 23 april 2016, en over de Inspiratiebijeenkomst die we in samenwerking met Rondom Wonen gepland hebben op 23 juni 2016. Graag wil ik u in het bijzonder wijzen op de oproep voor deze belangrijke avond.

 

... lees meer
 • ALLES OVER HUREN

  Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag? Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging? Waar vind ik het klachtenreglement van Rondom Wonen? Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen én antwoorden die u als huurder verder op weg kan helpen. Mocht uw vraag er niet tussen staan, gebruikt u dan het contactformulier om uw vraag aan ons te stellen.

 • Klachten over het handelen of nalaten door Rondom Wonen

  Bent u het niet eens met Rondom Wonen met de wijze waarop Rondom Wonen werkt of u vindt dat Rondom…

  Lees meer

 • Huurverhoging

  Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging van uw woning? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij Rondom…

  Lees meer

 • Hoe vraagt u huurtoeslag aan?

  Huurders kunnen huurtoeslag aanvragen als hun huur in verhouding tot hun inkomen te hoog is. Huurtoeslag (voorheen huursubsidie) vraagt u…

  Lees meer

 • Onderhoud en reparatie

  Het onderhoud van uw huurwoning is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud en…

  Lees meer

 • Handige links

  Rondom Wonen is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp de belangrijkste woningcorporatie. Een moderne woningcorporatie in een dynamische omgeving. Rondom Wonen kent…

  Lees meer

  •   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • tel 085 800 1111
  • Huurdersvereniging Argos

   Postbus 46

   2640 AA Pijnacker

contactformulier

word lid